Vijesti iz sindikata

July 11, 2024

Obavještenje- reakcija Sindikata na saopštenja Uprave BH Telecoma

Poštovane kolegice i kolege, Iako neki članovi Sindikata tvrde kako nisu obaviješteni i nemaju informacije o aktivnostima Sindikata po pitanju usklađivanja plaća sa troškovima života po […]
June 11, 2024

Obavještenje za članstvo

Poštovane kolegice i kolege,U cilju efikasnijeg rada, ujednačavanja prava, ali i obaveza članova fondova solidarnosti, kao i većih mogućnosti za kvalitetniju solidarnu pomoć zdravstveno ugroženih članova […]
June 7, 2024

Obavještenje za članstvo

Poštovane kolegice i kolege, Nakon zadnjeg obavještenja koje je Sindikat proslijedio našem članstvu od 22.04.2024,godine, dobili smo poziv Uprave Društva da održimo sastanak na kojem bi […]
April 22, 2024

Obavještenje za članstvo

Poštovane kolegice i kolege, Kao što nam je svima poznato, Pojedinačni kolektivni ugovor za BH Telecom d.d. Sarajevo, (u daljem tekstu Kolektivni ugovor) kao i Pravilnik […]
February 6, 2024

Obavještenje

Poštovane kolegice i kolege, Obavještavamo vas da je SBHT obustavio akciju pomoći radnik – radniku, za kolegu Delić Emsada, pokrenutu u petak  02.02.2024.godine. O daljim aktivnostima […]
February 2, 2024

Akcija radnik-radniku za Delić Emsada

Poštovane kolegice i kolege, Naš kolega, Emsad Delić, član Sindikata BH Telecoma, OSO Generalne direkcije, je doživio porodičnu tragediju zbog koje mu je potrebna naša pomoć. […]
November 24, 2023

Akcija radnik-radniku

Poštovane kolegice i kolege, Naš kolega, Sanel Ibukić, radnik Regionalne direkcije Bihać, zbog teške bolesti treba našu pomoć. Zbog toga vas ovim putem pozivamo da podržite […]
October 23, 2023

Obavještenje-Akcija radnik-radniku

Poštovane kolegice i kolege, Naša kolegica Merjema Muhamedagić radnik Regionalne direkcije Bihać, zbog teške bolesti supruga Aladina, ( našeg dojučerašnjeg radnog kolege koji je otišao u […]
July 24, 2023

Obavještenje o provedenoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi juli 2023

Poštovani članovi SBHT, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH i Sindikat BH Telecoma su uspješno proveli najavljenu akciju dobrovoljnog darivanja krvi radnika BH Telecoma sa mjestom rada […]