Vijesti iz sindikata

July 14, 2020

OBAVJEŠTENJE-o aktivnostima za kolektivno pregovaranje

June 23, 2020

Obavještenje – o aktivnostima SBHT vezanim za kolektivno pregovaranje

April 29, 2020

Obavještenje – o aktivnostima povodom Izmjena i dopuna ZOR-a

April 20, 2020

Obavještenje – o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH

Nacrt Izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH Zaključci Predsjedništva Upravnog odbora SSSBiH
April 10, 2020

OBAVJEŠTENJE – rad u uslovima epidemije

March 24, 2020

Obavještenje – o brojevima za slučaj sumnje na zarazu corona virusom

March 23, 2020

OBAVJEŠTENJE – o nabavci zaštitnih sredstava i opreme

March 18, 2020

Obavještenje – o sastanku SBHT i Uprave BH Telecoma

March 12, 2020

Javni poziv