Vijesti iz sindikata

June 18, 2019

Obavještenje o ASA banci

May 20, 2019

Izvještaj realizacije Plana prihoda i rashoda

– Izvještaj realizacije Plana prihoda i rashoda
May 17, 2019

OBAVJEŠTENJE o ustupanju rabata radnicima

April 24, 2019

Izvještaj-radionca sindikata

IZVJEŠTAJ- radionica sindikata Sustav nagrađivanja Predstavljanje HST-a 00 HT-promjene od 2000-2018
April 15, 2019

Obavještenje sa sjednice CO

April 10, 2019

Obavještenje o posebnim uslovima rada