member

Pristupnica

Kliknite da bi ste pristupili online formularu za prijavu u Sindikat BH Telecoma.
Registruj se
OC1P660-small

Najčešća pitanja

Saznajte sve što Vas interesuje o Sindikatu klikom na sliku lijevo.
Pitaj!

Obavještenje o akciji radnik-radniku

Poštovane kolegice i kolege, Prije izvjesnog vremena je preselio na bolji svijet naš kolega Spahić Izudin (Čamango), radnik Izvršne direkcije za investicije, nakon dugogodišnje borbe

Dokumenti