Obavješten je o akciji dobrovoljnog darivanja krvi