Obavještenje članstvu na dopis Generalnog direktora