Obavještenje o aktivnostima i rezultatima usljed organizovanja i provođenja štrajka