Obavještenje-o aktivnostima protiv Zakona o izmjenama i dopunama ZOR-a FBiH