Obavještenje – o aktivnostima SBHT vezanim za kolektivno pregovaranje