Obavještenje o aktivnostima SBHT vezanim za potpisivanje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH