Obavještenje o aktivnostima u Sindikatu BH Telecoma