Obavještenje o instrukciji za korištenje godišnjeg odmora