Obavještenje o radu Centralnog odbora Sindikata BH Telecoma