OBAVJEŠTENJE o razlozima za pokretanje i organizovanje štrajka