Obavještenje – o sastanku SBHT i Uprave BH Telecoma