Obavještenje- reakcija Sindikata na saopštenja Uprave BH Telecoma