GLASAM DA NAJNIŽA PLATA U FBIH MORA BITI 1000 KM ZATO ŠTO: