Adnan Smailbegović: Prijedlog o minimalnoj plati od hiljadu maraka je nerealan