Bankari se okreću kreditiranju onih gdje im je povrat sigurniji, a to su javna preduzeća, stanovništvo i vlade na svim nivoima vlasti