Bektić: Ne osjećam se predsjednikom Saveza samostalnih sindikata BiH