BiH se hvali smanjenim javnim dugom, a Ruanda svemirskom tehnologijom