BiH u društvu zemalja sa najslabijim Internetom u Evropi