Cenić : Radnička klasa nije ispoljila solidarnost na sve što joj se dešavalo