COVID-19: izjava socijalnih partnera u europskom telekom sektoru