Đapo: Dogovor propao, jer Sindikat nije imao obzira prema radnicima privatnog sektora