Dokument MMF-a: Reforma sektora javnih preduzeća povećala bi BDP za 3 posto