Džindić: Formirat će se nove kompanije unutar EP BiH