Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata tražila od premijera Novalića da pregovara o minimalnoj cijeni rada