Glavni generatori inflacije u BiH su cijene goriva i duhana