Građani BiH zadužili se za pet milijardi eura, dominiraju krediti za “golo preživljavanje”