Imamo najveće stope doprinosa u Europi a njihovo smanjenje dovelo bi do rasta plaća i investicija