KAPITALIZAM 2.0: Je li prošlo vrijeme da jedan posto bogatih posjeduje više nego dvostruko veće bogatstvo od 6,9 milijardi ljudi?