Kazazović: Ne može jedan sindikat odlučivati o osnovici plaća