Kraj redovima pred ambasadama: U Njemačkoj usvojen novi zakon o doseljavanju radnika, ali za Balkan važi posebno pravilo…