Kuda plovi bh brod: Troškovi za 1.000 KM veći od prosječne plate!