Milićević: Sve plaće do 800 KM bit će oslobođene plaćanja poreza na dohodak