Najveće plaće u Sloveniji, najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji