Nastavljaju se pregovori o granskom kolektivnom ugovoru u sektoru telekomunikacija Federacije BiH