NE novom Zakonu o radu kojim se umanjuju radnička prava !!!