Novih osam miliona za plate: Vlada Federacije planira zaposliti 870 osoba u institucijama FBiH