Od naših firmi radnici bježe i u Njemačkoj: Radnici odu sa domaćom firmom, a onda prebjegnu Nijemcima