OPTEREĆENJE UMJESTO RASTEREĆENJA Doprinosi za obrtnike u samo četiri godine narasli sa 6,942. na 7,425 maraka