Parodi: Zakon o borcima ugrožava finansijsku stabilnost FBiH