Poslodavci traže smanjenje nameta za 20 posto, sindikati najnižu cijenu rada