Potpisan kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne industrije