Potpisan ugovor koji regulira prava za 4.000 radnika u telekomima