Radnici BH Telecoma htjeli protestirati, uprava im zvala policiju