Šatorović: Djeca će ući u škole u kojima ih zidovi dijele po nacionalnoj pripadnosti, a nastavnici će i ove godine svojim novcem kupovati materijal za rad