Saudin Sivro: Ponuda Vlade KS za osnovicu od 300 KM putem konferencije je sramna