Sindikat BH Telecoma traži sastanak u vezi Granskog kolektivnog ugovora